Close

Posts by: Te Rūnanga o Ngāi Tahu

Celebrating Te Kerēme – the Ngāi Tahu Claim

On 21 November 1997, Te Rūnanga o Ngāi Tahu and the Crown signed the Ngāi Tahu Deed of Settlement at Takahanga Marae, a significant milestone in settling 150 years of grievances, hardships and negotiations since the beginning of Te Kerēme – the Ngāi Tahu Claim. The Deed of Settlement provided acknowledgement from the Crown of…

Read More

Te Rūnanga o Ngāi Tahu Code of Conduct Investigation

E ngā uri o Tahu Pōtiki, nei noa ake ngā mihi o Houanga ki a koutou katoa. Greetings to you all for the new year, an important year for Te Rūnanga o Ngāi Tahu, as we reflect on 20 years since the signing of Deed of Settlement. You will all be aware that in 2016,…

Read More

Ngāi Tahu Tourism takes to the skies with new purchase

Ngāi Tahu Tourism has signed a deal to purchase Queenstown’s leading scenic helicopter business, Glacier Southern Lakes Helicopters. The purchase is a significant investment for Ngāi Tahu Tourism which will become the full owner of Glacier Southern Lakes Helicopters, which offers scenic flights and luxury charter services. Ngāi Tahu Tourism Chief Executive, Quinton Hall, says…

Read More

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

E te huka pikoko ki tō tātou reo, he mihi tēnei ki a koutou i tae tawhiti mai, i tae tata mai ki tō tātou wānaka, arā, Kia Kūrapa.  Ahakoa kā taero o Tūtekoropaka, kia kaha rā.  Tūwhitia te hopo! Okea ururoatia! Another successful Kia Kūrapa was held at Tuahiwi over the weekend. For Gina-Lee Duncan…

Read More