Kotahi Mano Kāika


Cultural Connection

A voice sings out: Areare-mai-rā-ōu-tarika!

Thirty-four voices sing back, in a chorus of different accents. Some are Aussie, some Kiwi, most of them somewhere in between. Some ring proud and confident; others cradle the unfamiliar Māori syllables like a new parent cradling their first child.

Areare-mai-rā-ōu-tarika!
Lend me your ears!

Read More

Te Kura o Te Tira Mōrehu Reo o
Moeraki

The wānanga represent a revitalisation of their own, as they emulate the renowned wharekura Ōmanawharetapu that Matiaha Tiramōrehu held in Moeraki until 1868. Tiramōrehu, widely known as the father of the Ngāi Tahu Claim, was also a renowned scholar with extensive knowledge of Māori traditions and whakapapa. He sought to share this with others, and in his wharekura taught Ngāi Tahu tamariki the traditional knowledge and customs that had been handed down for generations.

Read More

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

E te huka pikoko ki tō tātou reo, he mihi tēnei ki a koutou i tae tawhiti mai, i tae tata mai ki tō tātou wānaka, arā, Kia Kūrapa.  Ahakoa kā taero o Tūtekoropaka, kia kaha rā.  Tūwhitia te hopo! Okea ururoatia! Another successful Kia Kūrapa was held at Tuahiwi over the weekend. For Gina-Lee Duncan…

Read More

Kia Kūrapa ki Kaikōura

I huihui mai nei ngā tāngata nō Te Tai o Marokura kia whai i te reo o ō tātou tīpuna. Four generations – kaumātua, pākeke, rakatahi and tamariki – took part in Kia Kūrapa ki Kaikōura over the weekend. Rāwiri Manawatu (Ngāi Tahu – Ngāti Kurī), with the support of Kotahi Mano Kāika, organised this…

Read More

Wānanga fosters language

Late last year Moeraki whānau held a three-day wānanga ‘Ko te Tira Mōrehu o Moeraki’ to provide an empowering forum for whānau beginning their reo journey. Supported by the Kotahi Mano Kāika Papakāika Reo Fund, which encourages papatipu rūnanga to develop reo pathways within their papakāika community. Justin Tipa, a teacher at the wānanga, embraced…

Read More

Kā Manukura O Te Reo
A Force of Nature

“The only way our language will survive is by normalising it in everyday life. If you won’t let me speak to you in Māori in the supermarket, you are never going to normalise it, and when your kids want to learn Māori, they are going to have to learn from me because you can’t and I don’t have time for that.”

Read More