Close

Ka Eke

Kaitito / Composer – Attendants at the composition wānaka – Awarua 2001
Rohe – Awarua

Whakamārama / Explanation

I titoa tēnei waiata e te huka i tae atu ki te wānaka tito waiata i te marae o Awarua, koia nei hoki te wā i te haka a Awarua i tō rātou wharerau.

This waiata was composed by participants of the wanaka tito waiata at Awarua marae during the development of the wharerau.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He pai tēnei waiata hei waiata kīnaki i te wā o te pōwhiri.

This waiata is appropriate for formal pōwhiri as waiata kīnaki.

Ka eke

Ka eke i te kōriporipo o Takitimu
Nā Ōroko, Ōkākā i tukituki
Ngau te tai O Te Wao
Te Moana Tāpokopoko-a-Tāwhaki
Ki taku hau kāinga e mura nei
Tarere ki Whenua ki Uta e

Ruapuke, Rarotoka, Rakiura
Te ua o te kahu o Hinemoana
Ngā tauira tapuae hei pou moana
Tukua mai e aku tai ārahi
Ki Waitaha whakaruruhau
Reia te kura o Awarua

E Te Rakitauneke tiro iho nei
I te poho o Motu Pōhue

Marama te titiro ki Te Ara-a-Kewa
Ka hoki mahara ki te matatini
Tīwai ana i te hautonga

Ngā ahi o Tūrakanui a Rua
Whakaaraara ana i te rākau hora
Hoea taku waka ki Ahi Rari
Mā te wai o Mokomoko ki Ōmāui
Ōue, Ōreti, ki Ōtatara
Ka ū ki Waimatuku
Te ihi, te wehi, tau atu e!

Ka eke

I ascend the wake of Takitimu
You Ōroko, Ōkākā the waves that thrashed the canoe
The tidal pull of the wave Te Wao
Through the Tasman sea
To the home of my heart
To Tarere ki Whenua Uta

Ruapuke, Rarotoka, Rakiura
The braided collar of Hinemoana’s cloak
The patterned footprints – our mooring posts
Release me oh my guiding tides
To the embracing haven of Waitaha
Oh the cherished treasure of Awarua

Te Rakitauneke cast your eyes downwards
From your resting place in the bosom of Motu Pōhue
So that I can clearly see
The tide of Te Ara-a-Kewa
My thoughts return to the multitude
Waving to and fro on the great South wind

The fires of Tūrakanui a Rua
Rouse the multitudes of our people
My canoe continues to Te Ahi Rari
Through the waters of Mokomoko to Ōmāui
Ōue, Ōreti, and on to Ōtatara
My journey is at an end at Waimatuku
The power, the exhilaration, I have settled!