Close

Taku Ahi

Kaitito / Composer – Charisma Rangipunga
Rohe – Wairewa (Kāti Makō, Kāti Irakehu)

Whakamārama / Explanation

I titoa tēnei waiata hei akiaki i kā uri mokopuna nō te marae o Wairewa kia hokihoki atu ki te marae, kia takata whenua anō rātou ki taua kāika, hei āhuru mōwai mō rātou.

This song was composed for the descendants from Wairewa Marae, to remind them to return to the marae, to familiarise themselves with that home of theirs, as a haven for them.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He pātere tēnei e pai ana hei waiata tautoko mō tētahi kaikōrero nō Kāti Makō, Kāti Irakehu.

This is an appropriate song to support a speaker from Kāti Makō, Kāti Irakehu.

Taku Ahi

Kia ui mai rā
‘Kai hea te ahi hai tāmahana i taku tinana?’
Māhaku tēnei…
E hoe tō waka i a Mahaanui
Kia ū rānō ki Whakaroa
Tauraka waka o Te Uruao
Me ahu atu koe ki te riu
O te nawe o te iwi
Hikahika tākata, ko te haepapataka
Ka piki ki te tihi o Tuhiraki
Tērā Tūwhakarōria
Kā puna hauaitū, puna waimārie
Kā puna karikari a Rākaihautū
Hanatu ki te Kaiō, ki Marokura
Ka tū te kawa ki Waikākahi
Takahia atu te ara o Wharau iti
O Wharau nui
Hākai atu i kā ana i tawenewene
I te mata o Te Oka
Tērā te Upoko o Tahu Matā
Matatā i te mano o Irakehu
I te hau kaitākata
Tirohia atu te rere a Hao
Mai i Hikuika, a Puaha, a Ōpouwaho
Whāia te au ki te Hukahukatūroa
Ki Ōkana, ki Ōkuti
Tākiri Tāwai
Arā Wairewa
Pātaka kai o Makō e!

Tere tou a Hao mā te Mata Hāpuka
Ki kā wakawaka o kā kutu o Kaitōrete
Kapohia e te rika o Takaroa
Me whai atu i te auahi ki Ōhiriri
Kia tauwhirotia e te tāua ruruhau
Ko te Ropuake
Kātahi nā te whitawhita o taku ahi e!

Whakaroko ake rā e aki, e kera
E noho mai koe i te Kāika pepehatia
Māhau kā puka o te ahi o ō tipuna

E tahitahi, kia whitawhita kia kite atu te muramura
O te hātete, o te kāpura i tawhiti
I ruka, i raro, i roto, i waho
Kia kiia ai ka toe nei kā uri o Makō, o Irakehu ki te ao

He nui, he rahi, momona te ora e…

Ka hāhā te tuna ki te roto
Ka hāhā te reo ki te kāika
Ka hāhā te takata ki te whenua e…

Taku Ahi

Should one pose the question,
‘Where is the fire to warm my body?’
This is how I would respond…
Paddle your waka on the tide of Mahaanui
Till you arrive at Whakaroa
Landing place of the Uruao
Make your way to the peninsula
Which marks the disfigurement of the people
The place of fatality and annihilation
Climb then to the summit of Tuhiraki
Herein is Tūwhakarōria
Maker of the frozen pools, the bounty filled pools
Those the pools crafted by Rākaihautū
Travel then to Te Kaiō, and Marokura
The protocols were established at Waikākahi
Trample the path of Wharau iti
and Wharau nui
Which lie adjacent to the cave scarred face of Te Oka

There you will see Te Upoko o Tahu Mataa
Who shields the descendants of Irakehu
From the bite of the Northwest wind
Let your gaze then follow the journey of Hao
From Hikuika, to Puaka, then Ōpouwaho
The current eventually leads to Hukahukatūroa
Ōkana, Ōkuti
And Tākiri Tāwai
To arrive at Wairewa
The great food storehouse of Makō

Hao continues its voyage past Te Mata Hāpuku
And into the drains found at the lips of Kaitōrete
To be seized then by the hand of Takaroa.
Follow then the smoke to Ōhiriri
Where you will be embraced by our matriarch
Te Ropuake
And here doth blaze my roaring fire.

Listen oh darling boy, oh dear girl
Return to the home talked of in proverb
Your role is to stoke the embers of the fire left by your ancestors
So that they spark, and blaze and so that they can be seen
Those fires, from afar
From every direction
And so that it is said that the descendants of Makō and Irakehua
Live a prosperous and full life

Should the eels disappear from our lake
And the language become silent in our homes
Then we the people will suffer on the land…