Close

Ka eke

Nā te huka i te wānaka tito waiata ki Awarua, Jan 2001.

Ka eke i te kōriporipo o Tākitimu
Nā Ōroko, Ōkākā i tukituki
Ngau te tai O Te Wao
Te Moana Tāpokopoko-a-Tāwhaki
Ki t aku hau kāika e mura nei
Tarere ki Whenua ki Uta e

Ruapuke, Rarotoka, Rakiura
Te ua o te kahu o Hinemoana
Ngā tauira tapuae hei pou moana
Tukua mai e aku tai ārahi
Ki Waitaha whakaruruhau
Rei a te kura o Awarua e

E Te Rakitauneke tiro iho nei
I te poho o Motu Pōhue
Mārama te titiro ki Te Ara-a-Kewa
Ka hoki mahara ki te matatini
Tīwai ana i te hautonga e

Ngā ahi o Tūrakaunui a Rua
Whakaaraara ana i te rākau hora
Hoea taku waka ki Ahi Rari
Mā te wai o Mokomoko ki Ōmāui
Ōue, Ōreti, ki Ōtatara
Ka ū ki Waimatuku
Te ihi, te wehi, tau atu e!

I ascend the wake of Takitimu
You Ōroko, Ōkākā the waves that thrashed the canoe
The tidal pull of the wave Te Wao
Through the Tasman sea
To the home of my heart
To Tarere ki Whenua Uta

Ruapuke, Rarotoka, Rakiura
The braided collar of Hinemoana’s cloak
The patterned footprints – our mooring posts
Release me oh my guiding tides
To the embracing haven of Waitaha
Oh the cherished treasure of Awarua

Te Rakitauneke cast your eyes downwards
From your resting place in the bosom of Motu Pohue
So that I can clearly see the tide of Te Ara-a-Kewa
My thoughts return to the multitude
Waving to and fro on the great south wind

The fires of Tūrakaunui a Rua
Rouse the multitudes of our people
My canoe continues to Te Ahi Rari
Through the waters of Mokomoko to Ōmāui
Ōue, Ōreti, and on to Ōtatara
My journey is at an end at Waimatuku
The power, the exhilaration, I have settled!

Te whakamārama
This pātere celebrates significant landmarks and places of Murihiku.

Download this waiata