Close

E huri e te tau

Kaitito / Composer – Charisma Rangipunga
Rohe – Wairewa – Kāti Makō, Kāti Irakehu

Whakamārama / Explanation

He waiata kahau tēnei e kōrero ana mō te aroha o Makō rāua ko Te Rōpūake, kā tīpuna o Wairewa.

This song of celebration tells of the love between Makō and Te Rōpūake, ancestors of Wairewa.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He waiata tēnei e pai ana hei whakakahau i te mineka i te wā o te hākari. He pai hoki hei kīnaki i tētahi mihi i te wā o te marena o tētahi nō Wairewa. Kua whakamahia tēnei hei waiata ā rika, hei poi hoki.

This waiata is great as a jovial song at the time of bringing guests in for a hākari. It is also great to support the speech at the wedding of someone from Wairewa. This song has been used as both a poi and action song.E huri e te tau

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei

Ka noho tahi tāua e
Auē te aroha i te kākau
E kore rawa te aroha e
E maroke i te rā.

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei

Ka taratara te kihikihi
Āpurua au e te wera
Ko tō ātaahua e hahana e
Me Tamanui te rā.

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei.

I Kāhuru Kai Paeka
Ka rere a Hao i te awa
Pērā hoki te aroha
Kāore kau he mutuka

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei.

Ka makariri anu mātao
Me piripiri tāua e
Mā taku ahi whitawhita
Ka wera tō tinana

Ka noho tāua
Auē te aroha
E kore e ārikarika
Ka maiea, maiea

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei.

I te Kana ka pihipihi
Kā tipu hōu ki te whenua
E kiia ai ko tō tāua iwi/rahi
He tino nui rawa

E huri e te tau
Ki Wairewa
Ki ahau
E tatari nei.

Ka noho tahi tāua e
Auē te aroha i te kākau
E kore rawa te aroha e
E maroke i te rā

E huri e te tau, hi auē hi

Turn oh beloved

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

We will dwell here
Oh the love in our hearts
My love will
Never shrivel in the sun

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

The crickets serenade us in the Summer
And I am overcome with the heat
It is your beauty radiating
Likened only to the great sun above

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

In the autumn time
Silverbellies run in the waters
And much like my affection
There is no stop to the flow

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

And when it turns bitterly cold
We cling together
My roaring fire
Will warm your body

And here we stay
Overwhelmed in love
Which knows no limit
And we are fulfilled

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

Spring arrives with shoots
Of new growth over the land
And our offspring will be renowned
For their multitudes

Turn oh beloved
To Wairewa
To me
Waiting here

We will dwell here
Oh the love in our hearts
My love will
Never shrivel in the sun

Turn beloved turn, hi auē hi