Close

E kore nei e pīkoko

Kaitito / Composer – Charisma Rangipunga
Rohe – Kāi Tahu whānui

Whakamārama / Explanation

He waiata owha tēnei ki kā rika whero, e whakataka kai ana hei whākai i kā manuhiri i kā kāuta huri noa.

This is a song of gratitude to the cooks in the kitchen who exhaust their energy feeding their guests.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He pai tenei waiata hei tautoko i kā mihi ki te haukāika, i te mutuka, i te poroporoakī i tētahi hui.

This waiata is good to use to support the final mihi to your hosts before departing from a hui.

E kore nei e pīkoko

Tēnā Awarua e (te ikoa o te marae noho ai koutou)

E kore nei e pīkoko
Te puku o te takata
Nā te pūkahu o te poa
Te kai hoki i Te Rau Aroha (te ikoa o te wharekai o te marae / te rohe rānei)
Rā atu, rā atu
He kai nā te rikarika whero i taka
Hai whēkīkī i a pōkāihu e
Tīwheta ai a arero
Waiwai ana te waha i te huatau
Kua ora a Tamaroto i a koutou
Ka kī te pīro ka kata
Nei rā te owha te whakamiha
Ki a koutou, kā tohuka o te manaaki
Ki a koutou Awarua e (te ikoa o te marae noho ai koutou)

Knows no hunger

That is indeed Awarua (insert the name of the marae where you are staying)

It knows not hunger
The stomach
Because of bountiful meals
Oh the food at Te Rau Aroha (insert name of dining room of marae or region of marae)
Day in and day out
We are served by chiefs
Who tantalize the nostrils
And make the taste buds tingle
The mouth salivates at the thought
I am alive because of you
When the gut is full, laughter will be heard
And so my greatest of accolades I accord
To you, experts in hospitality
To you Awarua (insert the name of the marae where you are staying)