Close

I pā mai nei

Kaitito / Composer – Hana O’Regan
Rohe – Kāi Tahu whānui

Whakamārama / Explanation

He waiata tēnei e kōrero ana te mō te kau o te whakamoho, o te moe tāhae me tōna whiuka ki uta me he para whenua mea. I whakaritea te taki o te mamae ki tā te taki o kā taua kua nehua ki Tawhioraki, te urupā mō kā wāhine i Moeraki, hai tohu i te pōuri me te mamae o ēnei tū mahi.

This waiata is about the pain experienced by betrayal of a loved one, infidelity and the destruction caused by its wake. It draws upon the cry of the taua buried in the women’s urupā at Moeraki (Tawhioraki) to express the pain of a broken heart.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He waiata taki, he waiata aroha hoki tēnei. E tika ana hei waiata mēnā kua mau i a koe i te wairua o hinapōuri, o mamae i te weheka o tētahi, hai poroporoakī rānei ki tētahi kua riro.

A waiata taki and a waiata aroha. This waiata is appropriate for someone overcome with grief or pain at the departure of another, or as a farewell to someone who has passed away.

I pā mai nei

I pā mai nei tana taki
i te rika o te hau
Mai i Tawhioroko e toro atu ana
Papaki mai ki taku mata
Ko te mātāika, ko ahau e

Kūmea ana te manawa e kā hau e whā
Tōia whakararo kā whēkau
E hotuhotu ana i te mamae
Wāhia te tahā kī i te aroha
e te kākau kore ōna e

Ei te wera o kā roimata ki taku kiri
Mariki iho nei ki te rehu tai
Whakamomori ana ki te tau
I whakarērea ahau e.

It touches me

Her cry touches me
carried on the hand of the wind
From Tawhioroko it reaches forth
Slapping my face
The first victim of the battle, is me

My heart is pulled from all sides
My guts are dragged downwards
Sobbing with grief
The calabash, filled with love, broken
by the absence of caring

Ei, the burning of the tears upon my skin
As they fall in to the sea mist
I pain for my lover
I have been left