Close

Roha atu ō parirau

Kaitito / Composer – Hana O’Regan
Rohe – Kāi Tahu whānui

Whakamārama / Explanation

He waiata taki tēnei i titoa e Hana i te mateka o tētahi o ōna hoa, a Lisa Watson i te tau 2008. I waiatahia tēnei e Hana hei waiata poroporoakī i te nehuka o Lisa i te urupā o Kauae i Ngongotaha i Rotorua.

This lament was composed by Hana on the death of her friend, Lisa Watson in 2008. Hana sang this song as a farewell on the burial of Lisa at Kauae cemetery in Ngongotaha, Rotorua.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He waiata taki tēnei. E tika ana hai waiata, hai poroporoakī hoki i kā takiauē me kā wā e whakamōmori ana ki tētahi kua riro ki tua o Paerau.

A waiata taki – appropriate as a waiata at takiaue / funerals, or at times to recognise the grieving of someone no longer with us

Roha atu ō parirau

Roha atu ō parirau e te manukura
Me he toroa toro tai ki pāmaomao
Te huia kaimanawa me uaua ka kite
Kai te rere atu koe ki tua
I te tirohaka whatu
Ko koe tonu rā te whatumanawa
E topa, e tiu, e rere
E te kōtuku rereka tahi
Tiro iho nei ki te tini
E taki hotuhotu nei
Te uri o Pani kai te Kauae
tō raukura titia ki te poho
o tō tītī huatahi e

Spread your wings

Spread your wings wide oh precious bird
Like the albatross who journeys to distant shores
Such a prized treasure so rarely seen
You are now to fly
Beyond eye’s sight
Always to remain in the deepest of hearts
Soar, swoop, fly
Oh Heron of a single flight
Look down upon the multitudes
With their sobbing hearts
Those you leave behind at Kauae
Your plume forever pinned to the chest
Of your cherished child