Close

Te Tapuae Tōrea

Kaitito / Composer – Hana O’Regan
Rohe – Kāi Tahu whānui

Whakamārama / Explanation

I titoa tēnei waiata i te mateka o Aunty Becky Clayton, ā, i waiatahia tuatahitia e Te Waka Reo i Kaikōura.

Composed for Aunty Becky Clayton at her passing and sung for the first time by Te Waka Reo unit of Te Rūnanga o Ngāi Tahu at Kaikōura.

Ka tikaka whakamahi mō te waiata nei / Notes on appropriate usage of this waiata

He waiata taki tēnei. E tika ana hei waiata, hai poroporoakī hoki i kā takiauē me kā wā e whakamōmori ana ki tētahi kua riro ki tua o Paerau.

A waiata taki – appropriate as a waiata at takiaue / funerals, or at times to recognise the grieving of someone no longer with us

Te Tapuae Tōrea

Takuate ana au
Me he tōrea i te whatika tai
o Kākaupono, o Maruāpō
Kā tapuae kua toreke iho nei i a koe
Rerehu ana mai i te hipaka o te tai
Ko aku mahara taku pirika e.

The Tōrea footprint

I grieve as I stand
Like Tōrea of the ebbing tide
of Faith, of Dreams
The footprints left by you
Fade slowly with the tides
My memories are my hiding place, my retreat.