Wellington Roadshow Presentations - Te Rūnanga o Ngāi Tahu
Close

Wellington Roadshow Presentations

Wellington Roadshow Presentations

 

Presentation by Deputy Kaiwhakahaere Matapura Ellison

Presentation by Ngāi Tahu Holdings Board Chair Mike Pohio

Presentation by Whai Rawa Board Chair Fiona Pimm

Taurahere kōrero with Karen Coutts

Kotahi Mano Kāika waiata and Kāi Tahu reo wānanga

Ngāi Tahu 2050 Presentation

Ngāi Tahu Whakapapa Web Content Session