Āu kōrero Archives - Te Rūnanga o Ngāi Tahu
Close

Posts Tagged ‘Āu kōrero’

Āu kōrero
Letters to the Editor

Late last year TE KARAKA ran a story on kaumātua care and Whare Tiaki, a trailblazing taha Māori model that offers supported living for those kaumātua living alone and needing a bit of extra help. Te Whānau Oraka – ka piki te ora o kā tamariki me kā tāua pōua. My philosophy is: If you have well children and grandparents, you have a thriving whānau!

Read More