Close

Posts Tagged ‘Hikutawatawa-O-Te-Raki’

Manawa Kāi Tahu
He Kōrero Mō Tūāhuriri

Ko te take tuatahi kia whakawhiti mai kā tupuna o Kāi Tahu i Te Ika-a-Maui ki Te Waipounamu nei ko tērā kākari i kōrerohia, arā ko Te Pūharakeke Tapu. Ko tērā hoki te kōrero e mau tou ana i a Kāti Kurī. Ko tētahi kōrero anō te kōrero mō Tuahuriri. Ko ia te hākoro o kā tino tīpuna i nōhia katoatia te rohe o Waitaha, arā ko Tūrakautahi, ko Moki, ko Tānetiki, me ētahi atu.

Read More