Close

Posts Tagged ‘Kotahi Mano Kāika’

Ngāi Tahu rangatahi feel the wairua

The recent success of the Kotahi Mano Wawata Rakatahi Symposium reveals the rising number of culturally competent rangatahi who are hungry for forums to celebrate and connect with their Ngāi Tahutanga. To have over 100 rangatahi contributing In bilingual workshops marks a significant milestone for Kotahi Mano Kāika, which ran the symposium in Ōtautahi from…

Read More

Settlement Pēpi

This year marks the 20th anniversary of the settlement of Te Kerēme – the Ngāi Tahu Claim. Since then Te Rūnanga o Ngāi Tahu has continued to grow alongside a generation of rangatahi who enjoy the opportunities our tīpuna dreamed of – or not.

Read More

Post Settlement – the journey so far

Te Kerēme – The Ngāi Tahu Claim – was lodged with the Waitangi Tribunal in 1986, and in the ensuing years of negotiations with the Crown the iwi began to mobilise in preparation for the long-awaited settlement. The passing of Te Rūnanga o Ngāi Tahu Act 1996 established Te Rūnanga o Ngāi Tahu to protect and advance the collective interests of the iwi.

Read More

Cultural Connection

A voice sings out: Areare-mai-rā-ōu-tarika!

Thirty-four voices sing back, in a chorus of different accents. Some are Aussie, some Kiwi, most of them somewhere in between. Some ring proud and confident; others cradle the unfamiliar Māori syllables like a new parent cradling their first child.

Areare-mai-rā-ōu-tarika!
Lend me your ears!

Read More

Te Kura o Te Tira Mōrehu Reo o
Moeraki

The wānanga represent a revitalisation of their own, as they emulate the renowned wharekura Ōmanawharetapu that Matiaha Tiramōrehu held in Moeraki until 1868. Tiramōrehu, widely known as the father of the Ngāi Tahu Claim, was also a renowned scholar with extensive knowledge of Māori traditions and whakapapa. He sought to share this with others, and in his wharekura taught Ngāi Tahu tamariki the traditional knowledge and customs that had been handed down for generations.

Read More

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

E te huka pikoko ki tō tātou reo, he mihi tēnei ki a koutou i tae tawhiti mai, i tae tata mai ki tō tātou wānaka, arā, Kia Kūrapa.  Ahakoa kā taero o Tūtekoropaka, kia kaha rā.  Tūwhitia te hopo! Okea ururoatia! Another successful Kia Kūrapa was held at Tuahiwi over the weekend. For Gina-Lee Duncan…

Read More

Kia Kūrapa ki Kaikōura

I huihui mai nei ngā tāngata nō Te Tai o Marokura kia whai i te reo o ō tātou tīpuna. Four generations – kaumātua, pākeke, rakatahi and tamariki – took part in Kia Kūrapa ki Kaikōura over the weekend. Rāwiri Manawatu (Ngāi Tahu – Ngāti Kurī), with the support of Kotahi Mano Kāika, organised this…

Read More