Close

Posts Tagged ‘Kura Kaupapa’

Mother Tongue

Jeanine Tamati-Elliffe (Kāi Te Ruahikihiki, Kāi Te Pahi, Te Ātiawa and Ngāti Mutunga) wanted te reo for her kids. So she had to learn it one step ahead of them.

Read More