Te Panekiretanga Archives - Te Rūnanga o Ngāi Tahu
Close

Posts Tagged ‘Te Panekiretanga’

Connection

I tipu mai au i te poho o tētahi whānau whāngai, he whānau Pākehā. Ahakoa he Pākehā, he mea nui ki tōku māmā whāngai ngā mātāpono tika pāpori, ā, e mōhio ana ia ki ētahi o ngā aituā, o ngā āhuatanga hē, o ngā āhuatanga kino anō, kua puta ki ngā iwi o Waikato. Nā Bronwyn Thurlow.

Read More

Kā Manukura o Te Reo
Postcards from Amerika

Eleanor Roosevelt said to do something every day that scares you. In my case it is do something every two years which freaks me out so much I break out in cold sweats, develop a stutter, lose sleep, and am left questioning my mental stability.

Read More