Close

Posts Tagged ‘Te Papa’

Kaumātua Kapa Haka festival

Two Ngāi Tahu kaumātua kapa haka, from Tuahiwi and Murihiku, supported by the Ngāi Tahu Fund, joined 10 kapa with about 300 performers aged between 50 and 98 at the New Zealand Post Kaumātua Kapa Haka at the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa in Wellington.

Read More