Close

Posts Tagged ‘te reo Māori’

Thoughts on te reo and the Green Party policy

The place of te reo was a hot topic this election. With the Green Party promising compulsion, Labour giving a watered-down version of the same thing, and National predictably shoehorning it in with other languages as an optional choice, it’s hard to see what will actually happen with the nation’s Indigenous language in terms of legislation.

Read More

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

E te huka pikoko ki tō tātou reo, he mihi tēnei ki a koutou i tae tawhiti mai, i tae tata mai ki tō tātou wānaka, arā, Kia Kūrapa.  Ahakoa kā taero o Tūtekoropaka, kia kaha rā.  Tūwhitia te hopo! Okea ururoatia! Another successful Kia Kūrapa was held at Tuahiwi over the weekend. For Gina-Lee Duncan…

Read More

Kia Kūrapa ki Kaikōura

I huihui mai nei ngā tāngata nō Te Tai o Marokura kia whai i te reo o ō tātou tīpuna. Four generations – kaumātua, pākeke, rakatahi and tamariki – took part in Kia Kūrapa ki Kaikōura over the weekend. Rāwiri Manawatu (Ngāi Tahu – Ngāti Kurī), with the support of Kotahi Mano Kāika, organised this…

Read More