Close

Ngāi Tahu Events Calendar

Ngāi Tahu Treaty Festival 2020

Ōtākou Marae 45 Tamatea Road, Dunedin, Otago Peninsula

The Ngāi Tahu Treaty Festival 2020 is being hosted by Te Rūnanga o Ōtākou at Ōtākou Marae on the Otago Peninsula.

Haere mai, nau mai, tauti mai! Everyone is welcome.