E hao e te rakatahi! Kāi Tahu rakatahi brave a new business despite challenges facing the economy

Ka pū te ruha, ka hao te rakatahi! Kāi Tahu rakatahi have kickstarted a new business to sell kaimoana to whānau, bringing the taste of the Chathams to Aotearoa. Though the current climate looks gloomy, rakatahi have their wits about them, and interestingly things are slowly on the up. Tūwhitia te hopo! Ko Henare Te Aika-Puanaki te kaikawe kōrero.