Ngā Hau e Whā Covid-19 Testing Station

Get yourself hot kai, good kōrero and a COVID-19 test down at Ngā Hau e Whā Marae, east Ōtautahi whānau.

Even if you’re not feeling sick or showing any symptoms, it’s important as many whānau as possible are tested all around Aotearoa.