Papatipu marae II

Dec 23, 2015

Part two of a series of images of the 18 papatipu marae of Ngāi Tahu.
Photographed by Tony Bridge.

TK-68-marae_Uenuku
Uenuku
Te Rūnanga o Moeraki

 

TK-68-marae_Centennial-Memorial-Hall
Centennial Memorial Hall
Te Rūnanga o Waihao

 

TK-68-marae_Te-Hapa-o-Niu-Tireni
Te Hapa o Niu Tireni
Te Rūnanga o Arowhenua

 

TK-68-marae_Moki
Moki
Te Taumutu Rūnanga

 

TK-68-marae_Makō
Makō
Wairewa Rūnanga

 

TK-68-marae_Karaweko
Karaweko
Ōnuku Rūnanga

 

TK-68-marae_Tūtehuarewa
Tūtehuarewa
Te Rūnanga o Koukourarata

 

TK-68-marae_Wheke
Wheke
Te Hapū Ngāti Wheke

 

TK-68-marae_Maahunui-II
Maahunui II
Te Ngāi Tūāhuriri Rūnanga

 

TK-68-marae_Maru-Kaitatea
Maru Kaitatea
Kaikōura Rūnanga