Papatipu Marae

Oct 6, 2015

From a series of images of the 18 papatipu marae of Ngāi Tahu.
Photographed by Tony Bridge.

TK-68-marae_Uenuku
Uenuku
Te Rūnanga o Moeraki

 

TK-68-marae_Centennial-Memorial-Hall
Centennial Memorial Hall
Te Rūnanga o Waihao

 

TK-68-marae_Te-Hapa-o-Niu-Tireni
Te Hapa o Niu Tireni
Te Rūnanga o Arowhenua

 

TK-68-marae_Moki
Moki
Te Taumutu Rūnanga

 

TK-68-marae_Makō
Makō
Wairewa Rūnanga

 

TK-68-marae_Karaweko
Karaweko
Ōnuku Rūnanga

 

TK-68-marae_Tūtehuarewa
Tūtehuarewa
Te Rūnanga o Koukourarata

 

TK-68-marae_Wheke
Wheke
Te Hapū Ngāti Wheke

 

TK-68-marae_Maahunui-II
Maahunui II
Te Ngāi Tūāhuriri Rūnanga

 

TK-68-marae_Maru-Kaitatea
Maru Kaitatea
Kaikōura Rūnanga

tk67-marae-tuhuru
Tūhuru
Te Rūnanga o Ngāti Waewae

 

tk67-marae-kaipo
Kaipo
Te Rūnanga o Makaawhio

 

tk67-marae-te-whare-moana
Te Whare Moana
Ōraka Aparima Rūnaka

 

tk67-marae-te-rakitauneke
Te Rakitauneke
Waihōpai Rūnaka

 

tk67-marae-tahu-potiki
Tahu Pōtiki
Awarua Rūnanga

 

tk67-marae-o-te-ika-rama
O Te Ika Rama
Hokonui Rūnanga

 

tk67-marae-tamatea
Tamatea
Te Rūnanga o Ōtākou

 

tk67-marae-huirapa
Huirapa
Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki