Parekura Horomia

Jul 12, 2013

Parekura2
9 November 1950 – 29 April 2013
Ngāti Porou, Te Aitanga a Hauiti, Ngāti Kahungunu, Ngāi Tahu.

Ka rau te kohu
ki runga Hikurangi
Horomia a Titirangi
e te paiao pōkeke
Ko te parekawakawa ki te rae
o te makiu
Ko te auhi o te ngākau
ka hopo, ka auē
mōhou e Parekura e
E tīraha mai koe ki te poho o tō whare Ruakapanga
Mā wai tō tātou waka e here ko riro atu rā koe?
Me ko Kahutiaterangi koe e tere ana i ngā moana tāpokopoko
i ngā ara whenewhene, i ngā tai āniwhaniwha
Ko koe tērā ki te hoe urungi
Kia wāhi te ihu o tō tātou waka i ngā ngaru
hai oranga mō tō iwi Māori
Ko tātou tēnei tō tira hoe
i kotahi ai te hoe, i tika ai te hoe, i kaha ai te hoe
i raro i tō mana whakahaere.
Na, waiho atu mātou ki konei
Hanatū rā koe ki ngā tauwhirotanga o rātou mā
Ko mātou tēnei e tangi nei
Ko te rere o waikamo
me ko tō Uawanui ka kore e mutu
Nei mātou ngā uri o Pani
Ka pani ake, ake tonu nei e….